Můžete někomu nařídit, aby se šel léčit ze závislosti?

Nemůžeme nikomu nařídit léčbu a nemůžeme ani nikoho do léčby nutit. Spolupráce s naší poradnou je vždy dobrovolná, tj. klient musí být k léčbě motivovaný.