Chtěl bych psychologické vyšetření nebo psychologický znalecký posudek.

V poradně neděláme psychologické vyšetření ani posudky. Pokud potřebujete psychologické vyšetření, můžete využít služeb klinického psychologa. Znalecký posudek v oboru psychologie většinou nařizuje soud, přičemž znalce i sám určí.