Poradenství pro závislosti

léčba závislostíOdborná pomoc a podpora lidem, kteří jsou ohroženi závislostí nebo již závislí na návykových látkách. Cílem je pomoci se zorientovat v dané situaci, rozhodnout se, co dál a případně se léčit.

Pomoc je určena také rodinným příslušníkům a blízkým osobám lidí s problémem závislosti.

 

Služba je určena lidem, jejichž životní způsoby vedou nebo mohou vést ke konfliktu v rodině, na pracovišti či ve společnosti. Lidem, kteří experimentují s návykovými látkami (alkohol, drogy, léky), jsou problémovými uživateli návykových látek, jsou závislí na návykových látkách nebo mají problém s patologickým hráčstvím (gamblerství - výherní automaty, sázení, ruleta).

 

Nabízíme:

  • odborné poradenství a ambulantní terapii
  • v indikovaných případech zprostředkování ústavní léčby a poskytnutí následné ambulantní péče
  • podporu při abstinenci
  • skupinovou terapii pro závislé na alkoholu
  • podporu rodinám a blízkým osobám lidí závislých nebo ohrožených závislostí

Terapie závislostí je dobrovolná a klient může spolupráci kdykoli ukončit i bez udání důvodu.

 

Objednejte si osobní konzultaci - tel. 728 707 949

konzultace zdarma