Sociální poradenství

pomoc při zapojení se zpět do běžného života společnosti, hledání a vytváření vhodných a příznivých podmínek k žití klientů v jejich přirozeném prostředí

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování

pomoc při zvládání sociální adaptace (změna chování klienta pro dosažení lepšího řešení svých problémů)

pomoc rodinám zasažených nezaměstnaností

pomoc při vyřizování běžných záležitostí - podpora při jednání s úřady, lékaři

Poskytujeme informace:

  • o možnosti výběru jiných sociálně-zdravotnických služeb a jiných běžně dostupných zdrojů podpory

  • o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb

  • o dalších formách pomoci (např. dávky sociální péče, v oblasti bydlení, zaměstnání, aj.)

 

Sociálně - právní poradenství

  • základní informace z oblasti rodinného práva týkající se situace rozpadu partnerství či manželství, tj. informace o možnostech uspořádání porozchodových a porozvodových vztahů, možné úpravy rodičovské zodpovědnosti (svěření dítěte do péče jednoho z rodičů, střídavá péče, možnosti určení styku s dítětem), výživné (určení, zvýšení či snížení alimentů, ale i informace o vyživovacích povinnostech k jiným osobám) či možnosti řešení majetkových poměrů.

Můžeme Vám poskytnout vzory návrhů a dohod (návrh na rozvod manželství, úprava výchovy a výživy apod.). Ke stažení jsou na stránkách Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, kde je rovněž k dispozici rodičovský plán.

 

Zdravotně sociální poradenství

  • rodinám s fyzicky, sociálně či jinak hendikepovaným členem

  • pečujícím o osobu závislou na pomoci

  • zdravotně znevýhodněným

Zprostředkováváme kontakt s jinými poskytovateli služeb, pokud se na tom s klientem dohodneme. V rámci intervencí pomáháme klientovi rozvinout dovednost vyjednávání na úřadech nebo jiných institucích.

 

konzultovna

 

Objednejte si osobní konzultaci - tel. 723 093 253