Psychologické poradenství

Klientem se může stát každý, kdo se ocitl v krizové situaci a řeší osobní, partnerské či rodinné problémy. Může jím být jedinec, pár i celá rodina. Pokud je klient mladší 18 let přichází v doprovodu či se souhlasem zákonného zástupce.

Nabízíme Vám pomoc, odborné vedení a podporu při řešení různých vztahových problémů:

Partnerské problémy

krize ve vztahu, odcizení, osamělost, nevěra, poruchy komunikace, žárlivost, domácí násilí, seznamování se a výběr partnera, rozchod, rozvod, porozchodové vztahy, neshody v hospodaření (provoz domácnosti, finance), nesoulad potřeb a zájmů v oblasti volného času, intimity, atd.

partneři se vedou za ruku

 

rodina

Rodinné problémy

vztahy rodičů a dětí (i dospělých), výchovné otázky (téma hranic, motivace dětí, tresty, výchovné styly, spolupráce rodičů ve výchově), mezigenerační vztahy, děti z předchozích vztahů / barevné rodiny, sourozenecká rivalita, potíže dětí s chováním (impulzivita, stud, sociální nejistota, období vzdoru, dospívání), potíže dětí s emocemi (úzkosti, strachy, sebedůvěra, agresivita, těžké životní situace), závažné rodinné problémy (zanedbávání, zneužívání), (po)rozchodové konflikty psychicky ohrožující děti, zprostředkování rodičovských dohod v péči o děti po rozchodu.

 

Osobní problémy

stres, osamělost, ztráta blízké osoby (smrt, rozchod), syndrom vyhoření, tréma, sebevědomí, sebepoznání, sebevražedné myšlenky, šikana na pracovišti, stalking, žárlivost, depresivní a úzkostné stavy, trauma atd.

dívka s deštníkem

 

Objednejte si osobní konzultaci - tel. 723 093 253

konzultovna