foto budovy

 

Nabízíme odbornou pomoc v krizi nebo obtížné životní situaci, do které se může dostat každý v důsledku nečekaných změn a zvýšených životních nároků.

Cílem naší práce je opětovné zapojení klientů do normálního života, posílení, obnovení a zlepšení jejich schopností řešit samostatně problémové situace, dokázat si poradit a pomoci sami, využívat svých vlastních možností.

Pomáháme více jak 40 let.


Poradna pro rodinu
Lidická 24, Jablonec nad Nisou
tel. 723 093 253
info@poradna-jbc.cz

 

Vážení klienti, telefonicky nás kontaktujte zejména ve dnech pondělí až čtvrtek, v pátek z kapacitních důvodů volte raději komunikaci formou SMS. Jakmile to bude možné, ozveme se. Děkujeme za pochopení.

 

 

BEZPLATNOST, MOŽNOST VYSTUPOVAT ANONYMNĚ, DISKRÉTNOST

 

Jaké služby poskytujeme?

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

NÍZKOPRAHOVOST – není potřeba žádné doporučení

BEZPLATNOST - služby jsou poskytovány zcela bezplatně

ANONYMITA – uživatel má právo vystupovat anonymně

RESPEKT – v přístupu k uživatelům je respektována jejich důstojnost; k uživatelům přistupujeme bez diskriminace

DŮVĚRNOST – všichni pracovníci dodržují zásadu mlčenlivosti o všech informacích souvisejících s uživateli

DOBROVOLNOST – pracovníci respektují svobodné rozhodnutí uživatele ke spolupráci s poradnou

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP – služby poradny jsou poskytovány vždy s ohledem na individuální potřeby a podmínky uživatelů

 

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Poradna je zařízením Centra intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o., které je příjemcem finančních dotací z MPSV a Libereckého kraje

Liberecký kraj   MV